ឃើញរូបភាពគេថតស្អាតៗ ចង់ដឹងគេថតដោយរបៀបណាអត់? ដឹងហើយក្អួតឈាមតែម្តង

1752
views

សម័យឥឡូវនេះចង់ថតរូបស្អាតៗ មិនបាច់ត្រូវការទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់ៗទេ មិនដូចសម័យមុន បើចង់ថតរូបជើងភ្នំ សមុទ្រឬអ្វីផ្សេងៗទៀត ច្បាស់ជាត្រូវទៅដល់កន្លែងផ្ទាល់តែម្តងទើបថតបាន។ ប៉ុន្តែសម័យឥឡូវមិនបាច់ទេ មនុស្សកាន់តែឆ្លាត បច្ចេកវិទ្យាក៏កាន់តែរីកចម្រើន ប្រើតិចនិចតែបន្តិចរូបចង់ស្អាតជាងភាពពិតទៅទៀត។ ហើយដូចរូបស្អាតខាងក្រោមនេះអញ្ចឹង ឃើញរបៀបគេថតហើយ ចង់ធ្លាក់ថ្លើម:

 

Comments

comments