អ្នកណាថាអូនម៉ាប់ អត់ស្អាត​ សាកមើលអូនម៉ាប់ទាំងនេះមើល ច្បាស់ជាឈាមច្រមុះមិនខាន

1705
views

សព្វថ្ងៃនេះគេមិនសូវចូលចិត្ត ឬស្រលាញ់រាងម៉ាប់នោះទេ ដូច្នេះហើយទើបផលិតផលសម្រកគីឡូលក់ដាច់ណាស់ ហើយនារីៗខ្លះខ្លួនរាងមិនម៉ាបពែកក៏មិនសូវពេញចិត្ត ខ្លាចគ្មានបុរសណាបេតី ក៏សម្រេចិត្តទៅវះកាត់ ហាត់ប្រាណ ឬប្រើផលិតផលផ្សេងៗ ដើម្បីសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះ ឲ្យមើលទៅរាងស្គមនឹងសិុចសីុ។ ចំណែកឯអូនម៉ាប់ខាងក្រោមនេះវិញគឺគាត់ខុសពីគេទាំងអស់ គាត់ស្រលាញ់ នឹងតែងខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលធម្មជាតិរបស់គាត់មាន មើលហើយចង់ស្អាតជានារីៗ ដែលមានរាងស្គមផង:

និយាយពីថា ដើមទ្រូងក៏បានមិន គូថក៏ជាគូថដែលមនុស្សប្រាថ្នាទៀត ដែលគេនិយមហៅថា គូថGoal ហើយកំពស់ក៏បានទៀត បិុននឹងហើយបុរសៗយើងចង់បានបុិនណាទៀត បើគេឲ្យវិញ Adminយកហើយ។ ហាហា។ តើបងប្អូនយល់ណាដែរ?

Image may contain: 1 person, standing and shorts

Image may contain: 1 person, outdoor and nature

 

Image may contain: 1 person, shorts

Image may contain: 1 person, indoor

Image may contain: 1 person, dog, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, outdoor

Image may contain: 1 person, standing, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, sitting

Image may contain: 1 person, outdoor

Comments

comments