មានដឹងអត់ថាថ្ងៃស្អែកគឺជាខួប៦៨ឆ្នាំនៃការបាត់បង់កម្ពុជាក្រោម

1773
views

អាណានិគមបារាំងបានកាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យទៅយួនដោយខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៤៩ រហូតមកដល់ពេលនេះអស់រយៈពេល ៦៨ឆ្នាំ ហើយ។ ក្នុងរយៈពេល ៦៨ឆ្នាំ នេះ ខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោម ដែលហៅថាខ្មែរក្រោម នៅតំបន់ខ្លះត្រូវយួនសម្លាប់ផុតពូជ និងកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវយួនជិះជាន់ ធ្វើបាប ឲ្យនិរាស ព្រាត់ប្រាស រត់ពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយ រងទុក្ខវេទនា យ៉ាងខ្លោចផ្សា រកទីបំផុតគ្មាន រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។

ជួយShareគ្នាម្នាក់មួយផងអោយកូនខ្មែរគ្រប់រូបបានដឹងនៅប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ឈឺចាប់មួយនេះផង ដែលជាថ្ងៃដែលឈឺចាប់បំផុតដែលយើងបានបាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមទៅលើដៃវៀតណាមនោះ ហើយថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃខួបលើកទី៦៨ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ផងដែរ។

រក្សារសិទ្ធដោយ៖Khmernews.me

Comments

comments