តារាចម្រៀងវ័យក្មេង នាយ ចឺម នឹងគូស្នេហ៍ជាតារាសម្តែងស្រីល្បីឈ្មោះ សេង សុខឃីម ឃេីញបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមជាហូហែរ ស្រាប់តែមុននេះបន្តិចប្រកាសចែកផ្លូវគ្នា….

162
views

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហេីយគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេង នាយ ចឺម តារាសម្តែងស្រីល្បីឈ្មោះ សេង សុខឃីម ដែល តែងតែបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែម ធ្វើឲ្យមហាជន និងអ្នកគាំទ្រ លួ ច ច្រណែ​ និងអ្នកទាំងពីរនាក់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះចង់បានដូចអ្នកទាំងពីរនាក់ទៀតផង។

ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃនេះ ស្រាប់តែនៅលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់តារាសម្តែងស្រីរូបនេះ បានប្រកាសថា ខ្លួន និងនាយ ចឺម បានចែ ក ផ្លូវគ្នាហើយ ដោយមេម៉ាយ រូបស្រស់ម្នាក់នេះ បានបង្ហោះថា “នាងខ្ញុំសុំប្រកាសជាសធារណៈ ថានាងខ្ញុំសេង សុខឃីម ជាមួយលោកចឺមបានបែ ​កគ្នាហើយ ចឹងសុំបងប្អូនដែលជួបនាងខ្ញុំនៅខាងក្រៅរឺក្នុងFBទាំងអស់សូមកុំសួរ អំពីលោកចឺមពីនាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំពិតជាមិនដឹង។

អ្នកនាង បានបន្ថែមទៀតថា “សុំចិត្ត ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា កុំថាអីអោយនាងខ្ញុំ បែ កគ្នាក៏ប្រកាសដែល ព្រោះពេលស្រលាញ់គ្នាក៏ផុ សជាសាធារណៈអោយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយ ចឹងបែ កគ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈ អោយប្អូនដឹង ជាង1ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ មិន ឈ្លោះ គ្នាដែល តែគេសុខៗច ង់បែ កតែម្ដង រួចលើកហេតុផលចាស់ៗមកយាយដដែល ឃា ត់ក៏គេមិនស្តា ប់មានតែបណ្តោយឲ្យទៅ4ខែក្រោយនេះថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំយំដែលបានហើយ(24/8/2022end) ។

ជាមួយគ្នានោះផងដែរ អ្នកនាង សេង សុខឃីម ធ្លាប់បានបង្ហោះលើបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះថា “ឈ្លោះ ​ត្រូវ ៗ ពេលនេះឈ្លោះ លែ ងត្រូវទើបដឹងថាគេមានអ្នកថ្មីលួង..JM”។។ អ្នកនាង បានបញ្ជាក់ថា “បើសិនមនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់ក្បត់ បោះបង់អ្នកតើនិងធ្វើបែបណា…” ហើយប្រាប់តាមការខមិនថា “ប្អូនបានអង្វរអស់ហើយ មនុស្សតើមានថ្មី ពិ បា កយាយគ្នាណាស់បង”៕

Comments

comments