កំពូលមនុស្ស ច្នៃប្រឌិត មានតែមួយនៅលើពិភពលោក!! មិនមានអ្វីដែលមានអាចទៅរួចនោះទេ! ហាសហា

284
views

ជាធម្មតាការរស់នៅរបស់មនុស្សតែងតែមានបញ្ហាតិច ឫបញ្ហាមិនធម្មតា ហើយមានមនុស្សខ្លះបានធ្វើឱ្យមានដំណោះស្រាយមិនធម្មតាជាមួយនិងបញ្ហានោះ។ យើងអាចមើលទៅគឺវាចំលែកខ្លាំងណាស់ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេ គឺមិនដូចអ្នកដទៃធ្វើជាទូទៅឡើយ។

ហើយវាក៏ជាគំនិតច្នៃប្រឌិត ជាមួយការដោះស្រាយរបស់ពួកគេមួយគ្រាផងដែរ ការដោយះស្រាយរបស់ពួកគេគឺមិនមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចធ្វើទៅបានឡើយ ប្រសិនបើជាអ្នកគឺមិនអាចគិតឃើញឡើយនៅការដោះស្រាយដូចជាពួកគេបាននោះទេ។

តើអ្នកនឹងអាចហ៊ានយកឆ្នាំងអ៊ុតទៅធ្វើជាចង្រ្កៀនដែរឫទេ? ហាសហាប្រាកដជាមិនអាចហើយ។​ តើអ្នកធ្លាប់សាកល្បងជាមួយតេលេដោយប្រើថ្មតែមួយគ្រប់ដែរឫទេ? តើអ្នកនឹងយកទំពួកដាក់ខោអាវយកទៅដាក់នំដុតដែរទេ?ហាសហា តោះមកមើលទាំងអស់គ្នាជាមួយគំនិតអឆ្ឆរិយះរបស់ពួកគេ៖

សរសេរដោយ៖khmernews.me

Comments

comments