ព្រាបដែលមាន សំរស់ស្រស់ស្អាត់ ជាងគេ បង្អស់នៅជំុវិញពិភពលោក ដែលយើងមិនធ្លាប់បានដឹង!!!!

538
views

អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សអ្នកចូលចិត្តសត្វព្រាបបានប្រើជំរើសយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីនាំមកនូវពូជសត្វព្រាបដែលមានប្រាជ្ញា និងមានសំរស់ស្រស់ស្អាតបំផុត។ តែខ្លះទៀត​វាគឺជាធម្មជាតិដែលអោយវាកើតមកមានសំរស់យ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរ។ប្រហែលជាអ្នកមិនដែលឃើញ និងគិតថាមានសត្វព្រាបដែលស្អាតយ៉ាងនេះទេ។

នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសត្វពា្របគឺយើងនិងគិតថាវាគឺជាសត្វដ៏សាមញ្ញាធម្មតា ប៉ុន្តែអ្នកមិនបានដឹងទេថាមានវាមានតំលៃថ្លៃ និងមានសំរស់ស្រស់ស្អាត់យ៉ាងណានោះទេ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាសត្វព្រាបដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេបង្អស់នៅជុំវិញពិភពលោក ដែលវាមានពណ៌ស្រស់ស្អាតបំផុតដែលយើងនឹងរកឃើញ។

សរសេរដោយ៖khmernews.me

Comments

comments