សួមប្រុងប្រយ័ត្ន!!! យកលុយដូរចុះ ដូរឡើង ដាក់ថ្នាំសណ្តំ យកលុយសអស់ (មានវិដីអូ)

1122
views

នាពេលថ្មីនេះមានករណីមួយដែលបានដាក់ថ្នាំបុគ្គលិក ដើម្បីយប្រាក់នៅឯហាងលក់ខោអាវមួយកន្លែង ដែលត្រូវាបានម្ចាស់ហាង​យកវីដូអូ មកផុសហើយយើងបានដឹងនឹងស្គាលមុខផងដែរ។ដោយក្នុងផុសនោះបាននិយាយថា៖

សួមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននេះជាមុខសញ្ញាចោជំនាញដែលធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយ វាបានចូលមកហាងយើងខ្ញុំ ធ្វើមកទិញអាវហើយ យកលុយដូរចុះដូរឡើង ក្នុងបំនងដាក់ថ្នាំសណ្តំ វាបានដាក់ថ្នាំបុគ្គលិកលក់របស់យើងខ្ញុំ យកលុយអស់ចំនួន សូមបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័័ត្នទាំងអស់គ្នា បើឃើញបុគ្គលនេះសូមមេត្តាប្តឹងប៉ូលិស ឫកុំអោយចូលហាងអោយសោះ”រហ័សនាមចោរដៃ១០០”។

យើងបានដឹងហើយថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្ន យើងមិនអាចដឹងថានរណាគេគឺជាមនុស្សល្អ នរណាគឺជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយ ដូច្នេះយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័័ត្នខ្ពស់គ្រប់ពេលគ្រប់វេលា ប្រសិនបើយើងមានការធ្វេសប្រហែសតែបន្តិច វាគឺជាឧកាសដ៏ធំរបស់លោកចោរដែលចាំតែមើលនូវពេលយើងបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នុ។

ដោយហេតុតែរបស់ ឫក៏លុយដែលយើងខំរកមក តិចក្តីច្រើនក្តី ក៏ពុំអោយវាបាត់បង់អោយសោះព្រោះវាគឹជាញើសឈាមរបស់យើង អញ្ចឹងយើងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា ដើម្បីកំុអោយមានកាបាត់បង់។


ប្រភព៖ហ្វេសបុក
កែសំរួលដោយ៖khmernews.me

Comments

comments