មនុស្សទាំង​ ១៤ នាក់ ដែលមើលទៅ ដូចជាតួអង្គ តុកត្តារ!!! ពិតជាដូចខ្លាំងណាស់!!!

2347
views

យើងទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាបានមើលរឿងជាច្រើននៅលើសកលលោក នឹងបានចាំមុខនៅតួរអង្គក្នុងរឿងជាច្រើន តែពួកយើងនឹងមិនបានធ្លាប់គិតថាមានមនុសដែលមានមុខមាត់ដូចនឹងតួរអង្គនៅក្នុងរឿងស្ទើរតែ១០០%ទៅហើយ។

វាពិតជារឿងចំលែកដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ ថាពួកគេមានមុខមាត់ និង កាយវិការដូចគ្នាស្ទើរទាំងស្រុង តើវាអាចទៅរួចទេដែលអ្នកផលិតរឿង បានជួបពួកគេផ្ទាល់ហើយយករូបរាងនិងមុខមាត់របស់ពួកគេយកទៅដាក់នៅក្នុងរឿង?

រឿងទាំងអស់នេះពួកយើងក៏មិនបានដឹងច្បាស់ថាវាអាចនឹងកើតឡើងដូចម្តេចដែរ!! យើងបានដឹងត្រឹមថាវាគ្រាន់តែជារឿងចេដន្យតែប៉ុណ្ណោះ??

តោះមកមើលរូបភាព និង មុខមាត់របស់ពួកគេថាវាដូចខ្លាំងទៅនឹងតួរអង្គនៅក្នុងរឿងដែរ រឺទេ?


ប្រភព៖ហ្វេសបុក
សរសេរដោយ៖Khmernews.me

Comments

comments