ក្មេង90ឡើងទើបចាំ!ធ្លាប់ម៉ែវៃ ធ្លាប់បាត់កង់ ធ្លាប់បាតថ្នាក់ក៏ដោយសារពួកវាដែរ

306
views

កម្សាន្ត: កាលពីក្មេងភាគច្រើនអ្នកកើត90ជាងឡើង ច្បាស់ជាធ្លាប់ស្គាល់ហ្គេមទាំងអស់នេះហើយ ព្រោះមានប្រវត្តិជូរចត់យ៉ាងច្រើនជាមួយពួកវា។កាលពីមុនមិនសូវមានអ៊ីនធើណេត នឹង ស្មាតហ្វូនពេញដៃដូចសម័យឥឡូវទេ បើចង់លេងទាល់តែគេចទៅលេងនៅណេត បើជំនាន់នឹងផ្ទះបានមានកំព្យូទ័រមួយគឹអស្ចារ្យពេកក្រៃហើយ។

អ្នកណាខ្លះធ្លាប់មានប្រវត្តិជូរចត់ជាមួយពួកវាជាច្រើនណាស់។ ដូចជាAdminជាដើម សង្ឃឹមថាអ្នកអានទាំងអស់គ្នាក៏ធ្លាប់ជួបភាពជូរចត់បែបនេះដែរ។ធ្លាប់ម៉ែវៃ ប៉ាវៃ គេចសាលា ត្រួតថ្នាក់ ពិន្ទុបាត់ថ្នាក់ក៏ដោយសារពួកវាអស់នេះដែរ។ តោះឥឡូវមកមើលៗ ហ្គេមដែលជំនាន់យើងនៅកម្លោះតិចមើល តើអ្នកនៅចាំបានប៉ុន្មានមុខដែរ៕

Comments

comments