របៀបថានឹងអីហា? ក្មេងៗកើតជំនាន់90ជាងទើបស្គាល់ នៅល្បែងលេងទាំងនេះ

2618
views

កម្សាន្ត: ក្មេងៗដែលកើតជំនាន់90ជាងមកទល់ពេលនេះគឺពួកគេធំៗអស់ហើយ ខ្លះទៀតក៏មានគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនអីអស់ហើយដែរ គ្រប់យ៉ាងគឺប្រែប្រួលលឿនណាស់ ពេលវេលាមិនរង់ចាំយើងនោះទេ។ គ្រប់យ៉ាងក៏បានប្រែប្រួល ទាំងមនុស្ស ទីកន្លែង នឹងឧបករណ៏ប្រើប្រាស់លេងកម្សាន្តជាដើម។

សួរអ្នកកើតជំនាន់90ជាងតិចមើល មានស្គាល់ប្រដាប់លេងខាងក្រោមនេះឬទេ? ឃើញពួកវាហើយនឹកខ្លាំងណាស់ នឹកដល់វ័យកុមារភាពដែលមិនខ្វាយខ្វល់ពីអ្វីសប់គ្រប់បែបយ៉ាង ដឹងតែសប្បាយ បើកើតទុក្ខគ្មានអ្វីក្រៅពីម៉ែវៃនោះទេ។ តោះមករំលឹកអតីតកាលដ៏ប្រពៃរបស់យើងបន្តិចទៅមើល។

Comments

comments