ចង់ឃើញនៅផ្ទាល់មិនបានឃើញផង! ប៉ុន្មានសន្លឹកនេះមានតែនៅជប៉ុនប៉ុណ្ណោះទើបអាចធ្វើបាន

494
views

ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលជឿនលឿនខាងបចេ្ចកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំង មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផលិតរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺមានគុណភាពល្អថែមទៀតផង។ចុះឆ្ងល់ទេ ហេតុអ្វីប្រទេសគេមានភាពជឿនលឿនបែបនេះ? គឺមករបៀបរបបនៃការរស់របស់គេគឺបែបនេះឯង ដែលខុសប្លែកពីប្រទេសដទៃយ៉ាងខ្លាំង តោះមកទស្សនាទាំងអស់គ្នា:

Image may contain: one or more people and people sitting

Image may contain: one or more people and people standing

Image may contain: indoor

Image may contain: 2 people, people eating, people sitting, food and indoor

Image may contain: one or more people, people eating, food and indoor

Image may contain: one or more people and people sitting

Image may contain: 1 person, indoor

Image may contain: one or more people and people standing

Image may contain: indoor

Image may contain: 2 people, people standing, shoes and outdoor

Image may contain: one or more people and people sitting

Comments

comments