បុរសៗបើអ្នកចិត្តស្មោះមែន តើហ៊ានសាក់រូបស្នេហារបស់អ្នដាក់លើខ្លួនប្រាណបែបនេះទេ?

998
views

រឿងស្នេហាតើអ្នកណាមិនចង់បានស្នេហាមួយដែលស្មោះស្មគ្រ័ ស្នេហាមួយដែលមួយទល់នឹងមួយ មិនចង់ឲ្យមានមាមកជ្រៀតជ្រែក មិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាក៏វែកញែកចែកក្តីស្នេហ៏ពីយើងឡើយ។ តើដើម្បីស្នេហាដែលស្មោះស្មគ្រ័មួយ យើងត្រូវមានអ្វីខ្លះជាសំអាងបញ្ចាក់មិត្តស្រីរបស់យើង? ពាក្យសម្តី កាយវិការ ឬម្យ៉ាងទៀតសាក់រូបនាងនៅលើខ្លួនតែម្តង?

ដើម្បីបញ្ចាក់ចិត្តស្មោះប្រាប់មិត្តស្រីរបស់ខ្លួន បុរសជាច្រើនរូបបានចាក់សាក់រូបស្នេហារបស់ពួកគាត់នៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គាត់តែម្តង ដើម្បីបង្ហាញចិត្តស្មោះថាពួកគាត់នឹងគ្មានថ្ងៃចាកចេញទៅឡើយ ចាកចេញទៅយ៉ាងមិញបើគ្រាន់តែដោះអាវមកគឺឃើញរូបមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនបាត់ទៅហើយ តើមានអ្នកណាទៅហ៊ានទាក់ទងទៀត? តើបែបនេះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អដែរឬទេ? បើសិនជាមិត្តស្រីរបស់អ្នកស្នើសុំឲ្យធ្វើបែបនេះ តើអ្នកហ៊ានទេ? សូមជួយCommentប្រាប់ម្នាក់មួយមកប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា៕ តោះមកមើលគំរូបសាក់នៅខាងក្រោម:

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup

Image may contain: 2 people, closeup

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, stripes and closeup

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, people smiling, text and closeup

Image may contain: 2 people, people smiling

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup

Image may contain: 3 people, people smiling

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, closeup

Image may contain: 2 people, people smiling

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, people smiling, closeup

Image may contain: 2 people, closeup

Image may contain: 1 person, text

Image may contain: 2 people

Image may contain: 2 people, stripes and closeup

 

Comments

comments