ញ្ញាំអ្វីក៏ដោយក៏ត្រលាន់ដែរ! តែឆ្ងល់ដែរអាហារតាមផ្លូវទាំងនេះញ្ញាំយ៉ាងណាក៏មិនចេះធុញអញ្ចឹង

610
views

ធ្លាប់ទេទៅញ្ញាំអាហារនៅក្រៅម្តងៗ ឃើញម្ហូបណារៀងប្លែកបន្តិចក៏ចង់កម្ម៉ង់ញ្ញាំតែមិនបានប៉ុន្មានទេ ក៏ត្រលាន់ហើយ។ តែផ្ទុយមកវិញមិនដូចអាហាររាយមុខខាងក្រោមនេះទេ ទោះជាញ្ញាំយូរយ៉ាងណា ច្រើនយ៉ាងណា ក៏មិនដែរចេះធុញដែរ ហើយថែមទាំងតម្លៃសមរម្យថែមទៀតផង។ តោះមកមើលមុខម្ហូបខាងក្រោម តើអ្នកធ្លាប់បានញ្ញាំហើយអស់ឬនៅ?

Image may contain: drink, food and indoor
ពងទាកូន
Image may contain: drink and food
ពងមាន់ចំហុយ
Image may contain: food
សាច់គោអាំង
Image may contain: food
បាញ់ស៊ុង
Image may contain: flower, plant and food
លាសហាល
Image may contain: food
ប្រហិតបំពង
Image may contain: 1 person, food
មីស៊ុប
Image may contain: food
បុកល្ហុង
Image may contain: food
ក្តាមបុក
Image may contain: food
ត្រចៀកជ្រូក
Image may contain: food
ជ្រក់ជើងមាន់
Image may contain: food
ជើងទាអាំង
Image may contain: food
ជ្រក់ក្តាមប្រៃ

Comments

comments