ធ្លាប់តែឮគេថាស៊ុតធ្វើអំពីជ័រ ឥឡូវនេះគឺឃើញនឹងភ្នែក ថាគេធ្វើវាឡើយដោយរបៀបណា

5253
views

វៀតណាម: បងប្អូនច្បាស់ជាបានដឹងហើយ ម្ហូបអាហារនៅតាមទីផ្សារមួយចំនួនគឺមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុគីមី ដែលឲ្យវាទុកបានយូរនឹងមិនងាយខូចគុណភាព ប៉ុន្តែបន្លែងផ្លែឈើឬគ្រឿងបរិភោគទាំងនោះវាមិនមិនខូចគុណភាព តែយើងអ្នកទទួលទៅវិញទេជាអ្នកប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឃើញច្រើនទៅហើយ ដូចជាកាហ្វេថ្មពិល បន្លែដាក់ជាតិគីមី គ្រឿងសាច់ផ្សេងៗទៀត។

Image may contain: food

បើតាមរយះវីឌីអូនេះវិញយើងឃើញគេកំពុងតែធ្វើស៊ុត មើលទៅហាក់ដូចជាស៊ុតមែនទែនអញ្ចឹង ដែលធ្វើអំពីជ័រកៅស៊ូ ទាញបានវែងអន្លាយ ហើយមានរូបរាងដូចជាស៊ុតធម្មជាតិយើងអញ្ចឹង។ មិនដឹងថាគេធ្វើហើយគេយកទៅចែកចាយទៅណាទេ។ ហើយអ្វីៗដែលបងប្អូនធ្លាប់បានឮឥឡូវបានជួបឃើញគេធ្វើផ្ទាល់ហើយ។ សូមបងប្អូនប្រយត្ន័ចំពោះការហូបចុកទាំងអស់គ្នា សុខភាពជាចំបង ទើបទ្រព្យសម្បតិ្តហូរមកតាមក្រោយ។

Image may contain: food

Image may contain: food

ប្រភពវីឌីអូ: ប្រទេសវៀតណាម

Comments

comments