រូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យភ្នែករបស់អ្នកក្បត់នឹងខួរក្បាល

755
views

ជារៀងរាល់ថ្ងៃរូបថតរាប់លានសន្លឹកត្រូវបានថតដោយមនុស្សនៅជ៉ំវិញពិភពលោក ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរូបថតទាំងនោះប្រហែលជាមានរូបថតខ្លះមានភាពចម្លែក ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានមើលហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចជារង្វេង ខណៈដែលអ្នកដែលថតនោះក៏មិនដឹងខ្លួនថាពួកគេបានថតរូបដ៏ចម្លែកនេះដែរ រហូតដល់ពេលថតហើយយកវាមកមើលឡើងវិញ ប្រហែលជាគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយចៃដន្យហើយមើលទៅ ។

សាងទស្សនារូបថតទាំង ១៣ សន្លឹកក្នុងចំណោមរូបថតប្លែកៗទាំងនោះបន្តិចទៅមើល ព្យាយាមមើលបន្តិច ប្រយ័ត្នភ្នែករបស់អ្នកបញ្ចូនរូបភាពខុសទៅកាន់ខួរក្បាលធ្វើឲ្យខួរក្បាលមានការយល់ច្រឡំឲ្យសោះ ។

សំគាល់ ៖ បើសិនជាអ្នកមើលរូបទាំងនេះមិនយល់ចូលអានឃ្លាជំនួយ នៅខាងក្រោមរូបនីមួយៗ

Comments

comments