ស្រីៗបានទៅShoppingវិញសប្បាយចិត្តណាស់ តែប្រុសៗវិញដូចចុះនរក ទាំងនេះជាភស្តុ័តាង

600
views

និយាយពីរឿងដើរShoppingអ្នកច្បាស់ជានឹកឃើញភេទស្រីមុនគេហើយមែនទេ? ព្រោះឲ្យតែដើរShopping ម្តងណាស្រីៗសប្បាយចិត្តដូចហោះអញ្ចឹង ហើយមិនដែលភ្លេចទេតែងអូសដៃមនុស្សប្រុសទៅជាមួយ មនុស្សប្រុសវិញដូចធ្លាក់នរកអញ្ចឹង ព្រោះស្រីៗទំរាំទិញឥវ៉ាន់មួយៗបានគឺរើសច្រើនណាស់ ដើរអស់មួយផ្សារជួនខ្លះបានអាវ2 មិនដូចមនុស្សប្រុសទេ។ ហើយទាំងនេះជាភស្តុ័តាងដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៏មនុស្សប្រុសពេលដើរShoppingជាមួយមនុស្សស្រី

Image may contain: 3 people, shoes and indoor

Image may contain: 1 person, sitting and shoes

Image may contain: one or more people and people standing

Image may contain: one or more people

Image may contain: 1 person, sitting

Image may contain: one or more people, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Image may contain: one or more people and indoor

Image may contain: 1 person, sitting

Image may contain: one or more people and people sitting

Image may contain: one or more people, people sitting, shoes and indoor

Image may contain: 1 person, sitting

Image may contain: 3 people, shoes and indoor

 

Comments

comments