អ្នកប្រាកដជាភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីដឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលគូរស្នេហ៏នេះចាយក្នុងដំណើរកំសាន្ត5ប្រទេសរយះពេល17ថ្ងៃ

389
views

វាពិតជាមួយដ៏អស្ចារ្យណាស់ ដែលយើងអាចឈប់សម្រាករយះពេលវែងហើយ មានពេលដើរកំសាន្តស្ទើរតែពាក់កណ្តាលពិភពលោកជាមួយនឹងគូរស្នេហ៏របស់យើងទៀត។ ពេលខ្លះយើងចង់ធ្វើបែបនេះដែរ ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលសំខាន់គឺ កត្តាប្រាក់ នឹងពេលវេលា។ តាមរយះគូរស្នេហ៏1គូរនេះគាត់បានចែករំលែកបទពិសោធន៏យ៉ាងល្អសម្រាប់គូរស្នេហ៏ដទៃទៀតដែលមានបំណងចង់ធ្វើដូចគាត់ គាត់បានប្រាប់ថា:

Image may contain: skyscraper, sky and outdoor

រយះពេល17ថ្ងៃក្នុង5ប្រទេសវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ ពួកយើងធ្វើបែបនេះក៏ពួកយើងមិនចង់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារបស់ពួកយើងដែរ ព្រោះពេលវេលាជារបស់ម្យ៉ាងដែលទៅផុតហើយនឹងមិនអាចត្រឡប់មក្រោយវិញបានទេ។ នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្តើមមានគម្រោងនេះគាត់បាន សន្សំប្រាក់អស់រយះពេល4ខែមកហើយ សម្រាប់ដំណើរកំសាន្តមួយនេះ ហើយសម្រាប់ថ្លៃធ្វើដំណើរផ្សេងៗគឺអាស្រ័យទៅតាមតំបន់ ពួកគាត់មិនសូវចាយវាយទៅលើកន្លែងគេងល្អៗទេ ព្រោះវាជារឿងមួយគួរឲ្យខ្ជះខ្ជាយណាស់។ ហើយសរុបដំណើរកំសាន្តរបស់គាត់បើសរុបជាទឹកប្រាក់គឺអស់ប្រមាណជា 350000$ក្នុងអំឡុងពេលការធ្វើដំណើរកំសាន្តនេះ។

Image may contain: 2 people, people smiling, hat, tree and outdoor

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, sky, cloud and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing, sky, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, sky and outdoor

Image may contain: one or more people, skyscraper, sky, outdoor and closeup

Image may contain: one or more people

Image may contain: one or more people and outdoor

Image may contain: one or more people, people standing, sky, cloud, outdoor, nature and water

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

Image may contain: people standing, sky, house and outdoor

Image may contain: 2 people, people smiling, hat and outdoor

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing and outdoor

Image may contain: 2 people, outdoor and nature

Image may contain: 1 person, hat, outdoor and closeup

Image may contain: 2 people, people eating, people sitting, drink and outdoor

Image may contain: 2 people, people smiling

Image may contain: 1 person, smiling, hat, sky, outdoor and closeup

Image may contain: 2 people, people smiling, people sitting and outdoor

Image may contain: 1 person, smiling, standing

Image may contain: 5 people, people smiling

Image may contain: people standing, sky, tree, outdoor and nature

Image may contain: sky, cloud, outdoor and nature

Comments

comments